ජයග්‍රහණය සාමකාමිව සමරන්න – මහින්ද

mahinda-rajapaksa-aතමන්ට කෙසේ කළත් ජයග්‍රහනය සාමකාමිව සමරන ලෙස හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පවසයි. මේ අතරවාරේ ජනමතයට ගරු කරමින් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට අගමැතිකම භාර දිය යුතු බව ඇමතිවරු පිරිසක් කියා සිටිති.
චම්පික රණවක ඇමතිවරයා පවසන්නේ ජන මතයට ගරු කරමින්  ඇමතිවරු ඉල්ලා අස් විය යුතු බවයි. හෙට දිනයේ ඇමතිවරු කීප දෙනෙක්ම ඉල්ලා අස්වීමට ඉඩ ඇත. වර්ධනය වෙමින් පවතින තත්වය පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර අවධානයද යොමු වෙමින් පවතී.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.