ජවිපෙ ෆයිල් අත් අඩංගුවට ගනී

 

download (80)

 

විනාශකිරීම සඳහා සූදානම් කර තිබුනු ලිපිගොණු තොගයත්  ජවිපෙ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා විසින් සෙත්සිරිපායෙන් හොයාගෙන පොලිස්භාරයට පත් කොට ඇත.

හිටපු ජනාධිපති සහ මුදල් අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ සහ හිටපු ඇමතිවරුන්වන බැසිල් රාජපක්ෂ, විමල් වීරවංශ, රෝහිත අබේගුණවර්ධණ යන අයගෙත් හිටපු අගමැති  දී.මූ. ජයරත්න මහතා අමාත්‍ය ධුරය දැරූ බුද්ධශාසන අමාත්‍යංශයේත් තොරතුරු  මේ ලිපි ගොනුවල තිබුන බව සඳහන්.

ඒ ඒ අමාත්‍යාංශවල කැඳවනු ලැබූ රැකියා අයදුම්පත්, රැකියා පත්වීම් ලිපි, 2015 ජනාධිපතිවරණයට අදාළ සැලසුම්, මගනැගුම, දිවිනැගුම ආදී ලිපි රාශියක්ම විනාශකිරීමට සූදානම් කර තිබී ඇත.

ඇතැම් ඇමතිවරුන්ගේ ප්‍රවර්ධනය සඳහා සකස්කරන ලද පොත් සහ පත්‍රිකාද ඒ අතර තිබී ඇත.

 

 

[vsw id=”/p8yFrW7i_aM” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

 

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.