ජාතික පාසැල් ගුරුවරුන්ගේ දරුවන්ට අසාධාරණයක්!

child2018 වසරේ ජාතික පාසැල්වල සේවය කරන ගුරුවරුන්ගේ ළමයි ජාතික පාසැල්වලට ඇතුළත් කර ගැනීමට ඉල්ලීම් කර වාර 2 ක් ගෙවී ගොස් තිබියදීත් තවමත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය අවසර දී නොමැති බව ලංකා ගුරු සේවා සංගමය පවසා සිටී.

මෙසේ ජාතික පාසැල් වෙත ඇතුළත් වීමට දරුවන් 500ක් පමණ සිටින අතර ප්‍රමාදය හේතුකොට ගෙන එම දරුවන් සහ ඔවුන්ගේ දෙමාපියන් බලවත් පීඩාවට පත්ව ඇත.  වසර 3කට වඩා එම පාසැලේ නියුතු ගුරුවරුන්ගේ දරුවන්ට එම අවස්ථාව හිමිවන අතරම මෙසේ අවස්ථාව ලබා දීමෙන් අදාල ගුරුවන් සේවයට වාර්තා කිරීමේදී සිදුවන ප්‍රමාදය සහ කලින් ගුරුවරුන් පාසැල්වලින් පිටව යාමේ ගැටළු මගහැරෙන බවද ලංකා ගුරු සංගමය පෙන්වා දෙයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.