ජාතිවාදී දේශපාලනඥයන්ගේ ප්‍රජා අයිතිය අහෝසි කරන්න

mangala-samaraweeraජාතිවාදය හා ප්‍රචණ්ඩත්වය අවුළුවන දේශපාලනඥයන්ගේ ප්‍රජා අයිතිය අහෝසි කළ යුතු බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ ජාතිවාදය හා ප්‍රචණ්ඩත්වය ඇවිළවීම ඇප නොදෙන අපරාධයක් බවට පත් කරන නීති සකස් කළයුතු බවයි.

සිය ට්විටර් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් මංගල සමරවීර මහතා මේ බව සඳහන් කර තිබිණි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.