ජේලර්ලාට මාංචු – සැකකරුවන් පලා යති

jelarබන්ධනාගාර භූමියේ සිට අධිකරණය වෙත රැගෙන යමින් සිටි සැකකරුවන් දෙදෙනෙක් බන්ධනාගාර නිළධාරියාට පහර දී පලා යාමෙන්ය  පසුව පොලීසිය සෝදිසි මෙහෙයුමක් ආරම්භ කොට ඇත. හදුනා ගැනීමේ පෙරෙට්ටුවක් සඳහා ගෙන ගිය  සැකකරුවන් දෙදෙනා විසින් බන්ධනාගාර නිලධාරියාගේ සාක්‌කුවේ තිබූ මාංචු කුට්‌ටමේ යතුර ගෙන ඔවුන් දෙදෙනාට දමා තිබූ මාංචු ගලවා එම මාංචුවෙන් බන්ධනාගාර නිලධාරියාට පහරදී තිබෙනවා.

පසුව එම මාංචු අදාළ නිළධාරියාට දමා ඔහුගේ කටේ පාංකඩ ඔබා වද හිංසා සිදු කොට ඇත. මේ සියල්ල සිදුවෙන තුරු  බන්ධනාගාර නිලධාරින් කුමක් කළේද යන ප්‍රශ්නය මතුවේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.