ජෝන් සෙනවිරත්න මහතා තවත් නොබෝ දිනකින් ආණ්ඩුවෙන් පිටමං වෙනවා – වාසුදේව නානායක්කාර

vasudeva-nanayakkaraශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රබලයින් බා ගැනීම සඳහා වාසුදේව නානායක්කාර ඇතුළු පිරිසක් ක්‍රියාත්මක වන බව මාධ්‍යට ආරංචි වූ අවස්ථාවේ ඒ පිළිබඳව විමසීමකට පිළිතුරු දුන් වාසුදේව නානායක්කාර කියා සිටියේ ජෝන් සෙනවිරත්න ඇමතිවරයා හමුවීමට තමන් ගිය බවයි. ඔවුන් ගියේ  ජෝන් සෙනවිරත්න ඇමතිතුමාගේ අදහස් දන ගැනීමට බවත් ආණ්ඩුව ඇතුලේ තිබෙන විරසකයන් පිළිබඳව දැනගන්නට ලැබුන බවත් වාසුදේව නානායක්කාර කියා තිබෙනවා. ඔහු කල්පනා කරන ආකාරයට ජෝන්  සෙනවිරත්න මහතා තවත් නොබෝ දිනකින් ආණ්ඩුවෙන් පිටමං වන බවයි ඔහු කියා සිටියේ.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.