ඩෙංගු වලින් පෞද්ගලික රෝහල් වලට වාසි

hospitalශ‍්‍රී ලංකාවේ පෞද්ගලික රෝහල් ගණනාවක්ම ඩෙංගු වසංගතය හේතුවෙන් තමන්ගේ ලාභ ප‍්‍රතිශතය වැඩි කොට ගෙන ඇත. හේමාස් වෛද්‍ය සමූහයේ ලාභය සියයට 18 කින් හෙවත් රුපියල් බිලියන 5. 1 කින් වැඩි වී ඇත. රෝහලේ විධායක ස්ටීවන් එන්ඩර්බි තමන්ගේ කොටස්කරුවන්ට පැවසුවේ ඩෙංගු වසංගතය නිසා හේමාස් රෝහලට මේ කාර්තුව තුලදී තමන්ගේ පූර්ණ ධාරිතවයෙන් යුතුව කටයුතු කිරීමට හැකි වූ බවයි. ඖෂධ මිල ගණන් පහත වැටීම නිසා සෞඛ්‍ය ක්ෂේත‍්‍රයට ඇතිවූ පාඩුව ඩෙංගු වසංගතය නිසා මග හැරී ගොස් ඇත. පසුගිය කාර්තුව තුලදී බොහෝ පෞද්ගලික රෝහල් වල එකඳු ඇඳක්වත් සොයාගත නොහැකිව රෝගීන්ට පොරොත්තු ලේඛන වල සති ගණනාවක් සිටීමට සිදුවී ඇති අවස්ථා වාර්තා වී තිබේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.