තමන් අකමැති අය එලොව යැව්ව මහින්දගෙ ආණ්ඩුව – රන්ජන් රාමනායක කියයි

ranjanආණුඩුවේ ඉඳ ගෙන මම ආණ්ඩුව විවේචනය කරනවා. මහින්දගෙ කාලෙ නම් අරලියගම මන්දිරයෙදි මටත් ගුටි කන්න වෙනවා එහෙම කතා කළා කියලා. ශී‍්‍රපති සූරියආරච්චිට වෙච්ච දේ දැක්නානේ. දැන් රාවයක් තියෙනවා ජෙයරාජ් ප‍්‍රනාන්දුපුල්ලෙටත් ජීවිතයෙන් වන්දි ගෙවන්න සිද්ධ වුණා කියලා. භාරත ලක්ෂ්මන් මහපාරෙ වෙඩි කාල මැරුණා. ඒවත් සැලසුම් කලේ මහින්දගෙ ආණ්ඩුව. අකමැති අය එයා එකිනෙකා අයින් කළා යැයි රන්ජන් රාමනායක පවසන ලදි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.