තල්මසුන් බේරා ගැනීමට දකුණු නැව් ගමන් මග වෙනස් වෙයිද ?

whalesශී‍්‍ර ලංකාවේ දකුණු මුහුදු වෙරළ ආශි‍්‍රතව නැව් ගමන් කරන මාර්ගයේ වෙනසක් සිදුවිය යුතුද යන්න පිළිබඳව සලකා බැලීමේ තත්ත්වයක් උදා වී ඇත.
මෙම තත්ත්වයට හේතු වී ඇත්තේ මෙම නැව් වල ගැටී තල්මසුන් මරණයට පත්වීමයි. කොළඹ පැවැති ඉන්දීය සාගර කටයුතු පිළිබඳව සමුළුවක්
ඇමතූ තිරාන් ජයවර්ධන කියා සිටියේ නැව් වල ගැටී මිය යන තල්මසුන් පිළිබඳව වැඩිපුර දත්ත එකතු කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් මතු වී ඇති බවයි.
මේ දත්ත මගින් මරණ සංඛ්‍යාව විශාල වශයෙන් සිදු වන්නේ නම් සමුද්‍ර නාවික මාර්ග වෙනස් කිරීමට සිදුවන බවයි විශේෂඥයින් පෙන්වා දෙන්නේ.

විශේෂයෙන්ම ශී‍්‍ර ලංකාවේ ආර්ථිකයට සංචාරක ව්‍යාපාරය වැදගත් බවත් සංචාරක ව්‍යාපාරය දියුණු කිරීමේදී මුහුද අවට ගැවසෙන තල්මස් ගහනය ඉතා
වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බවත් මෙම සම්මන්ත‍්‍රනයේදී සාකච්ජා විය. විශේෂයෙන්ම දෙවුන්දර අසල ප‍්‍රදේශයේදී නැව් ගමන් කරන මාර්ගයට තල්මසුන් වැඩි වශයෙන් ඇදී යාමක් දක්නට ලැබේ. එමග නිසා නැව් ගමන් කරන මුහුදු මාර්ගය නාවික සැතපුම් 15කින් පමණ වෙනස් කල යුතුව ඇති බවයි විශේෂඥයින් පෙන්වා දෙන්නේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.