තවත් මවක් මහපාරේ-පවුකරයින්ට ගල් ගහමුද?

motherbb

ගලේවල බස් නැවතුමකදී අතරමන් වී සිටි මේ කාන්තව පැමිණ සිටියේ පානදුර සිටයි.

ඇය කියන පරිදී අගේ දරුවන් දෙදෙනා පොලීසියේ සහ බැංකුවේ සේවය කරති .තවත් දියණියක්  විශ්‍රාමික ගුරුවරියකි.

[vsw id=”/z72m8pr1Ls8″ source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

මීට පෙර ඇගේ දරුවන්  තෙවරක්ම ඇයව වැඩිහිටි නවාස වලට භාරදී තිබේ. ශ්‍රි ලංකාවේ  දණ්ඩ නීතී සංග්‍රහය අනුව දෙමාපියන්ට නොසලකා සිටීම නීතියෙන් දඬුවම් ලැබියයුතු වරදකි.

එහෙත් නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් හෝ පවුකාරයන්ට ගල් ගැසීමෙන් පමණක් ප්‍රශ්නය විසඳිය  හැකිද?

මේ ගැටලුව විසඳීමේ පළමු පියවර විය යුත්තේ ශ්‍රි ලංකාවේ  සියලුම වැඩිහිටියන් ගේ ලැයිස්තුවක් සකස් කොට ඔවුන්ගේ සුභ සාධන මට්ටම පිළිබඳව විමර්ශනයක් කිරීමයි .

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!