ත්‍රී රෝද රථ රියැදුරු පොලීසිය පරදවයි……………………..

නීතී වේදියෙකුගේ සහය නැතුව පෙනී සිටී ත්‍රී රෝද රථ රියැදුරෙක් මත් පැන් පානයකොට රිය ධාවනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් සියළුම චෝදනා වලින් නිදහස් වී ඇත.

2014 දී ගොනු කෙරුණු මේ නඩුවේදී පොලීසිය බැලූන් යොදා කරන විමර්ශන නිසියාකාරව සිදු කොට නැති බව මහේස්ත්‍රාත් චාන්දනී මීගොඩ පිලිගත්තාය

ත්‍රී රෝද රථ රියැදුරු නුවන් තුෂාර පොලීසියෙන් හරස් ප්‍රශ්න අසමින් තමන් ගේ නිදොස් බව තහවුරු කොට සිටියේය.

වාර්තාවට අනුව මධ්‍යසාර ප්‍රමාණය මිලි ග්‍රෑම් 100 කට 0.8 ක් වූ අතර චුදිතයා වැරදිකරු කිරීම සඳහා මධ්‍යසාර ප්‍රමාණය මිලි ග්‍රෑම් 0.8 ඉක්මවිය  යුතු බව ත්‍රී රෝද රථ රියැදුරු නුවන් තුෂාරපෙන්වා දුන්න්නේය.

පොලිසියේ රාජකාරියට බාධා කල බවට එල්ල වූ චෝදනාවද ඔප්පු කිරීමට පොලීසිය අසමත් විය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.