සියලු තැපෑල් සේවකයින්ගේ නිවාඩු අවලංගු කරයි

sri lanka post officeශ්‍රී ලංකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම සේවකයින්ගේ නිවාඩු ඊයේ (19 දා) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට 21 වැනිදා මධ්‍යම රාත්‍රිය දක්‌වා අවලංගු කළ බවට තැපැල්පති ඩී. එල්. පී. ආර්. අභයරත්න මහතා නිවේදනයක්‌ නිකුත් කරමින් දැනුම් දී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ වෘත්තීය සමිති කීපයක්‌ ඊයේ රාත්‍රියේ සිට ආරම්භ කර ඇති වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය නිසා අත්‍යාවශ්‍ය රාජකාරි කටයුතු බිඳවැටීම වළක්‌වා ගැනීම සඳහා මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ගත් බවට ද තැපැල්පතිවරයා නිකුත් කළ නිවේදනයෙහි වැඩිදුරටත් සඳහන්වේ.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.