තැපෑලේ වැඩ නැවැත්වීම තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි!

sri lanka post officeබඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය විධිමත් කරන ලෙස ඉල්ලා ජුනි මස 11 වෙනිදා සිට ආරම්භ කර තිබෙන තැපැල් වැඩ වර්ජනය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම වැඩවර්ජනයත් සමග තැපැල් කාර්යාල වසා දමා තිබෙනු දක්නට ලැබුණි.

ඒකාබද්ධ තැපැල් වෘත්තිය සමිති පෙරමුණ ක්‍රියාත්මක කර ඇති මෙම වැඩ වර්ජනයට ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට තැපැල් හා විදුලි සංදේ‍ශ නිලධාරීන්ගේ සංගමය ද එක්ව තිබේ.

ඊයේ පස්වරුව වන විට මධ්‍යම තැපැල් කාර්යාලයේ ලිපි ලක්ෂ 10කට අධික සංඛ්‍යාවක් ගොඩගැසී ඇති බව පැවසේ

තැපැල් විදුලි සංදේශ නිලධාරීන්ගේ සංගමය පසුගිය ජුනි 3 වෙනිදා සිට ජුනි 5 වෙනිදා දක්වා වැඩ වර්ජනයක නිරත විය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.