තිත්ත පවූල් අවුලේ ජය ක්‍රිස් නෝනිස්ට……………

chris-nonisඅගලවත්ත ප්ලාන්ටේෂන්ස් සමාගමේ කොටස් විකිණීම සම්බන්ධයෙන් නිර්මලී සමරතුංග විසින් පවරා තිබු නඩුවේ ජය මැක්වුඞ්ස් සමාගම සහ වෛද්‍ය ක්‍රිස් නෝනිස් ඇතුලු අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය ට හිමිවී ඇත. නඩුව විනිසුරු ඒ.එල්. ශිරාන් ගුණරත්න විසින් ඊයේ නිෂ්ප්‍රභා කෙරිණි.

පවුලේ සාමාජිකයන් අතර හටගත් තිත්ත ආරාවුල අධිකරණය කර ලඟා විය. නිර්මලී සමරතුංග කියා තිබුණේ කොටස් විකිණීම මැක්වුඞ්ස් ප්ලාන්ටේෂන්ස් ලිමිටඞ් හි සහ එහි කොටස්කරුවන්ගේ අභිලාෂයන්ට පටහැණි හෙයින් එම විකිණීම අවලංගු කරන ලෙසට ය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!