තෙල් මිල බහීද ?

chandiලෝක වෙළඳපළේ තෙල් මිල පහල බැස්සත් ශ්‍රී ලංකාවේ තෙල් මිල පහළ බහින පාටක් නැත.

ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල පවසන ආකාරයට ආර්ථික අර්බුදයකට තල්ලු වෙමින් පවතින වර්තමාන ආණ්ඩුවේ ගැලවිල්ලට ඇති හොදම ආධාරකය පහළ බසින තෙල් මිලයි.ජාත්‍යන්තර වෙළඳපළේ තෙල් මිල පහත නොබසින්නට ජීවන වියදම මීටත් වඩා ඉහළ යන්නට ඉඩ තිබිණ.

ශ්‍රී ලංකාවේ තෙල් මිල පහත නොදැමීමට බලපාන ප්‍රධාන හේතුවක් වන්නේ රාජ්‍ය අංශයේ ආයතන ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට ගෙවීමට ඇති ණයයි.

ඛනිජ තෙල් ඇමති චන්දිම වීරක්කොඩි පවසන පරිදි දෙන්නං කාසි වලට ආණ්ඩුවේ ආයතන ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවෙන් ලබාගෙන ඇති ඉන්ධන වල වටිනාකම රු.බිලියන 22 කි.

2014 දී ලෝක වෙළඳපළේ බොර තෙල් බැරලයක මිල ඩොලර් 108ක් වූ අතර දැන් බොර තෙල් බැරලයක මිල ඩොලර් 28කි.ඒ අනුව පෙට්‍රල් ලීටරයක් රු.53කටත් ඩීසල් ලීටරයක් රු.33කටත් ලබා දිය හැකිය.

පාරිභෝගිකයාට දැරීමට සිදුව ඇත්තේ රාජ්‍ය අංශය අකාර්යක්ෂම බවේ බරයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.