තොරතුරු දන ගැනීමේ පනත ක්‍රියාත්මකයි…………

gasatතොරතුරු දැනගැනීමේ පනත අද සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. එම පනතට අනුව ඕනෑම පුද්ගලයකුට අද සිට තොරතුරු ඉල්ලීමේ හැකියාව පවතින අතර තොරතුරු නිලධාරීන් පත්කර නොමැති ආයතනවල ආයතන ප්‍රධානියා එම තොරතුරු ලබා දීමේ වගකීමෙන් බැඳෙන බවයි රජය පවසන්නේ. තොරතුරු අයිතියට අදාළව තොරතුරු ලබා ගැනීමේදී ගෙවිය යුතු ගාස්තු ඇතුලත් විශේෂ ගැසට් නිවේදනය ජනමාධ්‍ය හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතව තිබේ.

සරල ගාස්තු ක්‍රමයක්

එම ගැස්ට් නිවේදනය මගින් ඉතා සරල ගාස්තු ක්‍රමයක් හදුන්වා දී ඇති අතර ඒ අනුව තොරතුරු අයදුම්පතක් සදහා කිසිදු ගාස්තුවක් අය නොකෙරෙනු ඇත. තොරතුරු ඉල්ලා සිටින ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට පළමු ඡායා පිටපත් 4 කිසිදු හෝ ගාස්තු ගෙවීමකින් තොරව ලබා ගත හැකි වනු ඇත.

ඊට වැඩි වන සැම පිටපතකටම රුපියල් 2 ක මුදලක් ගෙවිය යුතුය. ඒ හා සමානවම කිසියම් අයදුම්කරුවකු කිසියම් ලිපි ගොනුවක පරිගණක පිටපතක් (print out) ඉල්ලා සිටින්නේ නම් එම අයදුම්කරුටද පළමු පිටපත් 4 නොමිලයේ ලබාගත හැකි වන අතර ඊට වඩා වැඩි වන සෑම පිටපතකටම රුපියල් 4 බැගින් ගෙවිය යුතුය. සෑම මුද්‍රිත ලිපිගොනුවකම පිටපත් ඉල්ලා සිටීමේදී පිටපතකට රුපියල් 4 ක් මුදලක් ගෙවිය යුතුය.

විද්‍යුත් පිටපත්

කිසියම් අයදුම්කරුවෙකු සීඩී (CD) පටයකින් හෝ pen drive එකක් මගින් තොරතුරු ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා සිටියහොත් එම උපකරණ මිලදී ගැණීමට ගිය මුදල පොදු අධිකාරියට ගෙවීමට සිදුවනු ඇත.

අයදුම්කරුවකු එම උපකරණය ගෙන එන්නේනම් රුපියල් 20ක් ගෙවා පිටපත් ලබා ගත හැක.

යම් අයදුම්කරුවෙකු ලිපිගොනුවක් පරීක්ෂා කිරීමට ඉල්ලා සිටින්නේ නම් පළමු පැයේදී එම ලිපිගොනුව නොමිලයේ පරීක්ෂා කිරීමට හැකියාව ඇත.

ඉන්පසුව ගත කරන සෑම පැයකටම රුපියල් 50ක් අය කෙරේ.

ව්‍යාපෘතියක් පරීක්ෂා කිරීමේදී ද නොමිලයේ පළමු පැය එය පරීක්ෂාවට ලක් කළ හැකි අතර ඉන්පසු සැම පැයකටම රුපියල් පනහ බැගින් ගෙවිය යුතුය.

තොරතුරු ඉල්ලා සිටින අයදුම්කරුවෙකු ඊමේල් පණිවිඩ ඉල්ලා සිටියහොත් එම ඊමේල් පණිවිඩ නොමිලයේ ලබා දීමට පොදු අධිකාරිය කටයුතු කළ යුතුය.

පැහැදිලිව තොරතුරු ඉල්ලීමට පහසුව සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය පිළියෙල කර ඇතත් අත්‍යාවශ්‍ය තොරතුරු පැහැදිලිව සඳහන් කරමින් ලිපියක්, විද්‍යුත් තැපැල් පණිවිඩයක් හෝ වාචික ඉල්ලීමක් ද කළ හැකි බව ද රජය දැනුම් දී තිබේ.

කෙසේ නමුත් මෙම ගාස්තු දැනට උප්පැන්න සහතික වෙළද බලපත් වැනි සහතික ලබාගැනීමට අදාළ වන්නේ නැත.

ඒ සදහා දැනට අය කෙරෙන ගාස්තු තවදුරත් අයකෙරෙනු ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.