දකුණේ සිංහල ධීවර පවුල් මන්නාරමේ පදිංචි කිරීමට එරෙහිව මන්නාරම් ධීවරයෝ විරෝධතාවයක……….

mannar-fishermenදිනසේන රතුගමගේ

මන්නාරම එක්සත් ධීවර සංගමයට අයත් ධීවරයෝ 09 දා මුහුදු යාමෙන් වැළැකී මන්නාරම නගරයට එක්වී විරෝධතාවයක නිරත වූහ. ඔවුන් මේ විරෝධතාවය දියත් කළේ මන්නාරමේ මුසලි පළාතේ සිංහල ධීවර ගම්මානයක් පිහිටුවීමට මූලික කටයුතු ආරම්භ කිරෙමට යාමට එරෙහිවයි.

දකුණේ සිංහල ධීවර පවුල් 180 ක් මන්නාරමට රැගෙනවිත් ඔවුන්ව මුසලි පළාතේ පදිංචි කොට නව සිංහල ධීවර ගම්මානයක් පිහිටුවීමට කටයුතු යොදා අති අතර එහි ඉඩම් මැණීමේ කටයුතු 9 දා සිදු කිරීමට නියමිතව තිබුණි. මන්නාරමේ ධීවර සමීති නායකයෝ පවසන්නේ අතීතයේ කිසිම දිනක මන්නාරමේ සිංහල ධීවර ජනාවාස නොතිබුණු බවයි.

යුද්ධයෙන් පීඩාවට පත් මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ ධීවරයින්ට රජයෙන් මෙතෙක් සහන සලසා නොතිබියදී නව සිංහල ධීවර ජනාවාසයකට අධික මුදලක් වියදම්කි රීමට රජය සූදානම් වීම දැඩි අසාධාරණයක් බවද මන්නාරමේ ධීවර සමීති නායකයෝ පෙන්වා දෙනවා. කෙසේ වෙතත් ධීවරයින්ගේ මෙම විරෝධය මත ඉඩම් මැණීමේ කටයුතු තාවකාලිකව නතර කොට දැමීමට mahinda-amaraweeraබලධාරීන්ට සිදුව තිබෙනවා.

 මේ සම්බන්ධයෙන් ධීවර අමාත්‍ය  මහින්ද අමරවීරගෙන් විමසූ විට ඔහු කියා සිටියේ අමාත්‍යංශ  මට්ටමින් මන්නාරමේ සිංහල ධීවර ජනාවාසයක් පිහිටුවීමට තීරණය කොට නොමැති බවයි. විරෝධතාකරුවන් ඊට පෙර මෙවැනි කරුණක් එම පළාතේ සිදුවන බවට  අමාත්‍යංශයට දැණුම්දීමක් හෝ කොට නැතයිද ඔහු පැවසුවා. සිංහල ධීවරයින් නොසිටි ස්ථානයක සිංහල ධීවරයින් පදිංචි කොට යළිත් වරක් අනවශ්‍ය ප්‍රශ්යක් ඇති කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ.  මේ සම්බන්ධයෙන් ධීවර අමාත්‍ය  මහින්ද අමරවීරගෙන් විමසූ විට ඔහු කියා සිටියේ අමාත්‍යංශ  මට්ටමින් මන්නාරමේ සිංහල ධීවර ජනාවාසයක් පිහිටුවීමට තීරණය කොට නොමැති බවයි. විරෝධතාකරුවන් ඊට පෙර මෙවැනි කරුණක් එම පළාතේ සිදුවන බවට  අමාත්‍යංශයට දැණුම්දීමක් හෝ කොට නැතයිද ඔහු පැවසුවා. සිංහල ධීවරයින් නොසිටි ස්ථානයක සිංහල ධීවරයින් පදිංචි කොට යළිත් වරක් අනවශ්‍ය ප්‍රශ්යක් ඇති කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.