දන්න යකා හොදයි නොදන්න දේව දූතයාට වඩා -මහින්ද යාපනයේදී

 

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ යාපනයේදී

 

දකුණට එක ප්‍රතිපත්තියක් උතුරට එක ප්‍රතිපත්තියක් ‍අපේ නැහැ. අපි උතුරේ කියනදේම දකුණේ කියන්න පුළුවන්කම අපිට තියෙනවා. දෙමළ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක අපි එක්ක සාකච්ඡා කරලා ප්‍රශ්නේ විසඳගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සාකච්ඡාවකටවත් එන්නේ නැත්නම් අපි කොහොමද ප්‍රශ්නයක් විසඳන්නේ. මේ පළාත් සභාවට මම සල්ලි දීලා තියෙනවා. ඒ සල්ලිවලින් සියයට 50ක්වත් වියදම් කරලා නැහැ

 

President-Rally

.

දන්න යකා හොදයි නොදන්න දේව දූතයාට වඩා

 

මම මේ පළාත් සභා‍ව තියෙන වෙලාවේ හුඟක් අය මේකට විරුද්ධ වුණා. නමුත් මම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය විශ්වාස කරන නිසා හොදටම දැනගෙන තමුන්නාන්සේලා ටී.එන්.ඒ. එකට තුනෙන් දෙකක බලයක් දෙනවා කියලා අපි මේ මැතිවරණය තිබ්බේ. නමුත් ඔවුන් වැඩ කළාද කියන ඔබ තුමාලයි දන්නේ මම නෙවෙයි. අද වතුර ටික ගේන්න එනකොට  ඉරණමඩුවේ සිට මෙහාට ගේන්න හදනකොට ඒකටත් විරුද්ධ වෙනවානම් මං දන්නේ නැහැ මේවාට මම කොහොම ද උත්තර දෙන්නේ කියලා. මේ තමුන්නාන්සේලට දෙන වතුර ටිකනම් අපි අනිවාර්යෙන්ම ගෙනත්‍ දෙන්න සූදානම් වෙනවායි කියන එක තමුන්නාන්සේලාට මතක් කරනවා. මම දන්නේ නැහැ තමුන්නාන්සේලා සිරිසේන අදුරනවාද කියලා හැබැයි තමුන්නාන්සේලා මාව දන්නවා. අර කියමනක්
තියෙනවා දන්න යකා හොදයි නොදන්න දේව දූතයාට වඩා. එහෙමනම් මේ දන්න යකා ඔය කියන නොදන්න එක්කෙනාට වඩා හුගාක් හොදයි කියලා තමුන්නාන්සේලාට මං මතක් කරනවා.

 

 

 

 

[vsw id=”/JLXYc3CGzcI” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.