දප්පුල ගේ බිරිඳ රාජිතට ප්‍රශ්නයක්

Rajitha Senaratneරවි කරුණානායක ගෙන් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ ජනාධිපති නීතිඥයකු වන දප්පුල ලිවේරා ප්‍රශ්න කළ ආකාරය රාජිත සේනාරත්න කැබිනට් මණ්ඩලයේදී දැඩි විවේචනයට ලක්‌ වූ බව වාර්තා වේ. මේ ගැන ඇමැතිවරු අතර තර්ක විතර්ක මතු විය. මේ අතර රාජිත ළමා ආරක්‍ෂක අධිකාරිය සඳහා කරන ලද ඉහළ ගණයේ පත් කිරීමක්‌ සම්බන්ධයෙන් ඇමැතිනී චන්ද්‍රානි බණ්‌ඩාරට ද චෝදනාවක්‌ එල්ල කළේය.

කවුද මේ අධිකාරියේ සභාපතිකමට චරිනි ද ලිවේරා කියන කෙනාව පත් කළේ.?

මෙහිදී නැගුණු තර්ක විතර්කවලදී රාජිත පෙන්වා දී තිබුණේ චරිනි ද ලිවේරා දප්පුල ලිවේරාගේ බිරිඳ බවය. රජය අපහසුතාවයන්ට ලක්‌ කරමින් කටයුතු කරන එබඳු පුද්ගලයන්ගේ පවුල්වල අයට එවැනි රජයේ තනතුරු ලබාදීමේ අවදානම ගැන රාජිත ප්‍රශ්න මතු කළේය. එහෙත් චන්ද්‍රානි බණ්‌ඩාර පවසා තිබුණේ තාමත් එබඳු පත්වීම්වලට සුදුස්‌සන් පත් කිරීමේදී අදාළ තනතුරට සුදුසු අය පත් කරනවා මිස ඔවුන්ගේ පවුල්වල අය පිළිබඳ නොසලකන බවයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.