දරුවන්ට මව් කිරි දෙනවාද නැද්ද තීරණය මවගේ අයිතියක්!

breast-feedingයම්කිසි කාන්තාවක් තම දරුවාට මව්කිරි දෙනවාද යන්න තීරණය කිරීම මවට අයිති කාර්යක් වන අතර එයට ගරු කළ යුතු බව Royal College of Midwives පවසා සිටී.

සමහර මව්වරුන්ට පවුලේ ඥාතීන් හිතමිත්‍රාදීන් සහ සමාජයෙන් මව්කිරී දීමට බලපෑම් කරති. දරුවාට කිරි දීම බල කරමින් මවට ඇති කරනු ලබන පීඩනය පිළිගත නොහැකි බව National Childbirth Trust සංවිධානය පෙන්වා දෙයි.

වයස මාස 6 ට අඩු දරුවන්ට මව්කිරි ලබාදීමෙන් බිළිදුන් මරණයට පත්කරනු ලබන අතීසාරය හා නිව්මෝනියාව වැනි රෝග වලින් ආරක්ෂා වීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිශක්තීකරණය දරුවාට ලැබේ. එසේම දරුවාගේ මොලයේ වර්ධනයට මව්කිරි ලබාදීම මහඟ කාර්යක් සිදුකරයි.

මව්කිරි දීම තුලින් මවටද වාසි සැලසෙන අතර ගර්භාෂයේ හා පියයුරු පිලිකා වැළඳීම අඩු කිරීමට හේතු වේ. මව්කිරි දීමෙන් දරුවාට සහ මවට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ සලකා බලා මව්කිරි දීම දිරිමත් කරන රටවල්ද ඇත. සමහර රටවල් විසින් කිරි ලබා දෙන මව්වරුන්ට දීමනාවක් ලබා දීමට කටයුතු කර තිබේ.
ලංකාවේද ගැබිණි හා කිරිදෙන මව්වරුන්ට පෝෂණ මල්ලක් ලබා දීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක වේ. ශ්‍රී ලංකාව මව්කිරි දීමට පෙළඹෙන රටවල් අතරින් ඉහලින්ම සිටින අතර 82% ක් ලාංකික මව්වරු තම දරුවන්ට මව්කිරි ලබා දෙති. එසේම තම රුව ගැන සිතමින් තම බිළිදුන් මව්කිරි වලින් පෝෂණය නොකරන මව්වරුන්ද ලංකාව තුල නැත්තේම නැත.

සබැඳි පුවත්