දවල් වැලි ප්‍රවාහනය තහනම්…

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ගේ නියෝගයක් මත දිවා කළ වැලි ප්‍රවාහනය තහනම් කර තිබේ.

මේ වනවිට නුවරදී  පැවැත්වෙමිSAND1න් ඇති මහවැලි සුරක්ෂිතායෝජන වැඩසටහනේ දී මේ බව ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ මහවැලි අමාත්‍යාංශ ලේකම් උබය සෙනවිරත්න විසිනි.

උදේ කාලයේ ඇතිවන මාර්ග අවහිරතා, අනතුරු හා පාසල් දරුවන් සම්බන්ධව මතුවන ගැටලු සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම තීන්දුව ගැනීමට ජනාධිපතිවරයා කටයුතු කළ බව උබය සෙනවිරත්න කියයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.