දළදා මාළිගාව ඉදිරිපිට පාර ගැන නාහිමිවරු මත දෙකක

Zahntempel_Kandy (1)

මහනුවර දළදා මාළිගාව ඉදිරිපිට මාර්ගය අරිනවාද නැද්ද යන්න පිළිබඳව අස්ගිරි සහ  මල්වතු මහා නා හිමිවරු දරන්නේ මත දෙකකි.මේ නිසා කුමක් කලා යුතුද යන ප්‍රශ්නය මතු වී තිබේ

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.