ද්විත්ව පුරවැසි අයකිරීම වැඩියි

 

Passport-SLdd

 

 

ද්විත්ව පුරවැසි භාවය දීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව රුපියල් ලක්ෂ පහක් අය කිරීමට මුදල් ඇමැති රවී කරුණානායක මහතා අයවැයෙන් කළ යෝජනාව ගැන ඕස්ට්‍රේලියාවේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයෝ නොසතුට පළ කරති.

ඔවුන් බොහෝ දෙනා පවසනුයේ එතරම් මුදලක් අය කිරීම අසාධාරණ බවයි.

ඉන්දියාව අයකරනුයේ ඩොලර් තුන්සියයක් බවයි.

එක් රටක පුරවැසි භාවය හිමි ශ්‍රි ලාංකිකයකු ශ්‍රී ලාංකාවේ පුරවැසිභාවයට අයදුම් කරන්නේ නම් ඒ සඳහා රුපියල් පන් ලක්ෂයක් ගෙවිය යුතු බව බ්‍රහස්පතින්දා අයවැයේ සඳහන් වේ.

අපගේ රටට සේවය කිරීමේ උතුම් අරමුණින් ඔබ විසින් ද්විත්ව පුරවැසි භාවය ලබා ගැනීමට අයදුම් කිරීම අප දෙපාර්තමේන්තුව ඉහලින් අගය කරන බවයි ආගමන සහ විගමන වෙබ් අඩවිය කියා  සිටින්නේ.

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.