දැන් චන්ද්‍රිකා මැඩම් ගෙන් ඩාන්ස් එකක්

රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිවරයාගේ ඩාන්ස් එක සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පැතිර යාමෙන් ඇතිවූ උණුසුම මැකී යන්නට කලියෙන් දැන් හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග ගේ ඩාන්ස් වීඩියෝවක් වෙබ් අවකාශයට එක්ව තිබේ.ඇය සමඟ නටන්නේ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ
අධ්‍යක්ෂක රකිත ජයවික්‍රමයි.

Singing aye aye yippee yippee aye
Singing aye aye yippee yippee aye
Singing aye aye yippee
aye aye yippee
aye aye yippee yippee aye

She’ll be driving six white horses when she comes
She’ll be driving six white horses when she comes
She’ll be driving six white horses
Driving six white horses,
Driving six white horses when she comes

Singing aye aye yippee yippee aye
Singing aye aye yippee yippee aye
Singing aye aye yippee
aye aye yippee
aye aye yippee yippee aye……….

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.