දිගම ඡන්ද පත්‍රිකාව කොහාටද?

 

 

f74bf165c2dcb6ef0893c6a138fe3eab_L

 

 

අඟල් 27 – 28 ක් තරම් දිග එනම් අඩි 2.5 පමණ දිගැති ඡන්ද පත්‍රිකාවක් මඩකළපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දදායකයන්ට අගෝස්තු 17 වැනිදා පැවැත්වෙන මහ මැතිවරණයේදී ඡන්දය සලකුණු කිරීමට ලැබෙනු ඇත.

මේ තරම් දිග ඡන්ද පත්‍රිකාවක් මඩකළපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දදායකයන්ට ඡන්දය සලකුණු කිරීමට ලැබෙන්නේ එම දිස්ත්‍රික්කයෙන් තරග වදින දේශපාලන පක්ෂ හා ස්වාධීන කණ්ඩායම් සංඛ්‍යාව 46ක් දක්වා වැඩි වී තිබෙන බැවිනි.

දෙවැනි දිගම ඡන්ද පත්‍රිකාව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය වෙනුවෙන් සකස් වනු ඇත.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට මහ මැතිවරණය වෙනුවෙන් දේශපාලන පක්ෂ හා ස්වාධීන කණ්ඩායම් 36 ක් ඉදිරිපත් වී සිටින නිසා එම ඡන්ද පත්‍රිකාව අඟල් 23 – 24ක් පමණ දිගින් සැකසීමට සිදු වී ඇත.

රජයේ මුද්‍රණාලයේ වැඩ බලන මුද්‍රණාලයාධිපති ඒ. ජී. ෆොන්සේකා මහතා ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් පවසා ඇත්තේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයක් වෙනුවෙන්ම නිකුත් කැරෙන ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය ආරක්ෂිත ජල සලකුණ සහ අනිකුත් ආරක්ෂිත ක්‍රම යොදා විශේෂයෙන් සැකසු කඩදාසිවල මුද්‍රණය කරන බව ද මේවා මුද්‍රණය කිරීමෙන් පසුව මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා වෙත බෙදා හැරීම දක්වා දැඩි ආරක්ෂක විධිවිධාන යොදා තිබෙන බවයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.