දින සීය ඉවරයි-මොනවද කරලා තියෙන්නේ ?-මහින්ද

mahinda-rajapaksa-basil-rajapaksa-2010-4-4-12-50-29-colombotelegraph

 

 

 

දිගටම ප්‍රශ්න ගැන කථා කරනවා එහෙත් දේශපාලය ගැන තීන්දුවක් නැහැ

 

[vsw id=”/ouHU8EZ0bTs” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.