දින 100 යේ අතපසුවීම්

 

 

 

downloadvote

සමස්තයක් වශයන් දින 100 වැඩසටහන සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වන බව දක්නට ලැබුනත් මේ වන විට ඉටු කිරීමට නොහැකිවූ පොරොන්දු කීපයක්ද වේ.

2015 ජනවාරි 21 බදාදා

දැනට පවතින අත්තනෝමතික විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය වෙනුවට කැබිනට් මණ්ඩලය හරහා පාර්ලිමේන්තුව හා සම්බන්ධවූ විධායකයක් සහිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යුහයක් ස්ථාපිත කිරීම සහ 18 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අහෝසි කරමින් ස්වාධීන අධිකරණ සේවා කොමිසම,ස්වාධීන පොලිස් කොමිසම,ස්වාධීන රාජ්‍ය සේවා කොමිසම,ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිසම,ස්වාධීන අල්ලස් හා දූෂණ කොමිසම, හා මානව හිමිකම් කොමිසම බලාත්මක කිරීම ඇතුළත් 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කෙටුම්පතක් ලෙස පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කොට ව්‍යවස්ථා සංශෝධන ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කොට හැකි ඉක්මනින් සම්මත කර ගැනීමට පියවර ගැනීම. (තාමත් ක්‍රියාත්මකවී නොමැත)

ජනවාරි 28, 2015

2015 ජනවාරි 28-බදාදා

මනාප ඡන්ද ක්‍රමය සහමුලින්ම අහෝසි කොට සෑම මැතිවරණ කොට්ඨාසයකටම මන්ත්‍රීවරයෙකු ලැබෙන පරිදි මන්ත්‍රී ආසන ක්‍රමයේ හා සමානුපාතික ක්‍රමයේ සම්මිශ්‍රණයක් සහිත නව මැතිවරණ ක්‍රමය සඳහා යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳ සර්ව පාර්ශ්වික කමිටුව පත්කිරීම. (තවමත් ක්‍රියාත්මකව නැත)

 

පෙබරවාරි 2, 2015

පෙබරවාරි -02- සඳුදා

සියලුම මහජන නියෝජිතයින් විසින් පිළිපැදිය යුතු චර්යා ධර්ම සංග්‍රහයක් නීතිගත කිරීම.

 

පෙබරවාරි-06- සිකුරාදා

ජාතික ඖෂධ ප්‍රතිපත්තිය කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමත කොට පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම.

 

 

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.