දියණිය බෑගයක දමා පිටරට යන්න හැදූ මවක්

jhjhදියණිය බෑගයක දමා පිටරට යන්න හැදූ මවක් 

ඉස්තාන්බුල් සිට ප්‍රංශය බලා යන ගුවන් යානයක මවක් විසින් දියණියව බෑගයක දමා ගුවන් යානයේ තමන්ගේ ආසනය යට තබා ගෙන සිටිය දී දියණියට වැසිකිලි යාමට අවශ්‍ය වූ විට අනෙක් මගීන් දැක ඇත.

මේ දියණිය හයිටි සිට මේ මව විසීම් රැගෙන විත් ඇත්තේ දරුකමට හදා ගැනීමටය.එහෙත් මේ දියණියට නිශ්චිත භාරකාරයෙක් නොසිටි නිසා දරුකමට හදා ගැනීම අපහසු කාර්යයක් වී ඇත.

ඒවැනි දුෂ්කරතා මැද ඇය මේ දියණිය තුර්කියට රැගෙන විත් ඇත.

පසුව තුරි බලධාරීන් මේ දියණිය රැගෙන යාමට අවසර නොදීම නිසා ඇය මේ දියණිය බෑගයේ දමා ප්‍රංශයට රැගෙන යාමට උත්සහ කර ඇත.

කෙසේ වුව ද මේ වන විට මේ මව සහ දියණිය ප්‍රංශයට රැගෙන යාමට බලධාරීන් පියවර ගෙන ඇත.

මෙය වැරදි ක්‍රියාවක් වුව ද මෙහි ඇති මානුෂික තත්වය සලකා බලා මිස මේ මවට විරුද්ධව පියවර නොගන්නා බව ප්‍රංශ බලධාරීන් පවසයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.