දිලුම් අමුණුගම ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාස හමුවට

dilumමහනුවර පැවැති කලහකාරී සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාසය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලුම් අමුණුගම මහතාගෙන් පැය 12කට ආසන්න කාලයක් ප්‍රශ්න කර ප්‍රකාශ සටහන් කර ගත්තේය.

ප්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීමෙන් පසු අමුණුගම මහතා ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාසයෙන් පිටව යන විට රාත්‍රී 11.30 පමණ විය.

පරීක්ෂණවලට අදාළව තමාගේ ජංගම දුරකතනය ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාසයට භාරයට ගත් බව දිලුම් අමුණුගම මහතා පැවසීය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.