දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරිය ලක්ෂ 30 ගෙවීම් පැහර හැරලා…

Helan Mනුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් හෙලන් මීගස්මුල්ල විසින් තමන්ට ගෙවිය යුතු රුපියල් ලක්ෂ තිහක මුදලක් ගෙවීම වංචාකාරී ලෙස පැහැර හැර ඇතැයි නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම්කාර්යාලය හා නිල නිවස  අලුත්වැඩියා කළ කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් නුවරඑළි පොලිසියට ඊයේ (25) පැමිණිලි කර තිබේ.

විධිමත් ටෙන්ඩර් පටිපාටියකින් අනතුරුව ලබාගත් කොන්ත්‍රාත්තුවට අදාලව මුදල් ගෙවීම පැහැර හැරීම ගැන කියමින් ප්‍රදීප් කමල් පෙරේරා නැමැති මේ කොන්ත්‍රාත් කරු උදෑසන සිය වැඩ කරුවන් සමග කළ උද්ඝෝෂණයකින් අනතුරුව මේ  පැමිණිල්ල පොලිසියට කර තිබේ.

අදාල ගිවිසුම් ප්‍රකාරව එම ගොඩනැගිලි ප්‍රතිසංස්කරණය කර දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරියට භාරදීමට කටයුතු කළත් ගෙවිය යුතු ලක්ෂ 30 මුදල ‍ගෙවීම් පැහැර හරෙ ඇති බවත්, මේ පිළිබදව දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරියට ලිඛිතව හා වාචිකව අවස්ථා ගණනකදී දැන්වූ නමුත්  අසාධාරණ ලෙස ගෙවීම්නි පැහැර හරින බවත් කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් කළ පැමිණිල්ලේ වැඩි දුරටත් සදහන් වේ.

මේ පිළිබදව දැනගැනීමට දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරිය සම්බන්ධ කරගැනීමට ගත් උත්සාහය ව්‍යර්ථ විය.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.