දුෂණය ගැන ච්ම්පික ගෙන් පරණ සින්දුවක්

champika-ranawakaචම්පික රණවක ඇමතිවරයා ගුවන් විදුලි නාලිකාවක වැඩ සටහනකට පැමිණ කියා සිටීයේ යහපාලනය ආණ්ඩුවකට පමණක් නොව පුද්ගලික සහ රාජ්‍ය  නොවන අංශ වලටත්

බලපාන බවයි.

මෙය බලයට පත්වූ පසු බොහෝ දේශපාලකයින් ගයන පරණ සින්දුවකි.

ජන මාධ්‍ය ආයතන වල කළු සල්ලි ජාවාරම ගැන ජනතාව තොරතරු දැනගත යුතු බව ඔහු කියා සිටියේය. එහෙත් මේ සඳහා ආණ්ඩුව කුමක් කරන්නේ නේදැයි කියා සිටීයේ නැත. මේ ආණ්ඩුව තුල ඩීල් කරුවන් සිටින බව ඔහු කියා සිටියේය.

පසුගිය අවුරුදු නමය තුල බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ සිදුවූ දුෂණ ගැන විමර්ශන කරගෙන යන බව කියා සිටියත් ඒ තොරතුරු හෙළිදරව් කරන දින වකවානු හෝ ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග ගැන කය සිටීයේ නැත.

මහා ජාතික මංකොල්ලය තමන් හෙළිකළ බව කියා සිටියත් ඒ ගැන කරන්නේ කුමක්දැයි නිශ්චිතව කියා සිටීයේ නැත.

දුෂණය සම්බන්ධයෙන් ජනතාව පියවර ගනු ඇති බව කියා සිටියත් තමන්ද කොටසක් ව සිටින ආණ්ඩුව කුමක් කරන්නේදැයි ඇමතිවරයා කිසිත් කීවේ නැත.

ජනතා මංකොල්ල ගැන දින සීයකින් හොයා ගත නොහැකි බව ඔහු කියා සිටියේය.චම්පික රණවක ඇමතිවරයා සීයට පන්සීයේ කොමිස්කරුවන් ගැන කථා කළ නමුත් ඒ පිළිබඳව

ගන්නා පියවර හෝ ගත් පියවර ගැන ප්‍රමාණවත් යමක් කීමට අපොහොසත් විය.

ජනාධිපතිවරය ගේ බලතල තරමක් කප්පාදු කොට විධායක ජනාධිපතිකම රැකගත යුතු බවයි රණවක ඇමතිවරයා තර්ක කරන්නේ.

 

[vsw id=”/Zn8c6gNJxOo” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

 

minister ranawaka fails to explain action taken corrupt elements

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.