දුෂිතයෝ එක්ක පිරිසුදු ආණ්ඩු බොරු -හරින්

download (59)

 දූෂිත මැති ඇමතිවරුන් හවුල් ක් කර ගැනීමට තමන් එකඟ නැති  බව ඌව පළාත් සභාවේ විපක්ෂ නායක හරින් ප්‍රනාන්දු කියා සිටී.

 මිනීමරුවෝ, දූෂකයෝ, වංචා කාරයෝ මේ ආණ්ඩුවටත් එකතු වෙනවනම්  ජනතාවට ලබා දීපු පොරොන්දුව පුස්සක් වෙන බව හරින් ප්‍රනාන්දු පවසයි.

පාර්ලිමේන්තුවේ සහාය ලබා ගැනීමට බහුතරය එක් කර ගත යුතු නමුත් දූෂිතයන්ට තනතුරු දීම සිදු නොවිය යුතු බවයි හරින් තර්ක කරන්නේ.

කරුණා එක්කර ගැනීම ගැන  තමන් එකඟ නොවන බව හරින් කියා සිටී.

හරන් කියනදේට ඔබ එකඟද?

 

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.