දේශප්‍රේමීන් වූ රාජ්‍ය ද්‍රෝහීන්

1818 වසරේ ඌව – වෙල්ලස්ස කැරැල්ලට දායක වීම මත බ්‍රිතාන්‍ය පාලනය විසින් රාජ්‍ය ද්‍රෝහීන් ලෙස නම් කරන ලද අසූ දෙදෙනෙකු දේශප්‍රේමීන් ලෙස නම් කෙරිණ.

ඉහත කී පිරිස දේශප්‍රේමීන් ලෙස නම් කිරීමට අදාළ ගැසට් පත්‍රයට ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන විසින් අමාර්තු 01 අත්සන් තබන ලද්දේ මහනුවර ඓතිහාසික මගුල්මඩුවේදීය.

කැප්පෙටිපොල අධිකාරම්, ගොඩගෙදර රටේ අධිකාරම්, කැටකාල මොහොට්ටාලේ, මහා බෙත්මරාලේ, කුඩා බෙත්මරාලේ, පොල්ගොල්ල මොහොට්ටාලේ, වත්තේ කැලේ මොහොට්ටාලේ, පොල්ගහගෙදර රෙහෙනරාලේ, පොසේරෙවත්තෙ විදානේ, කිව්ලේගෙදර මොහොට්ටාලේ, යාලගොම්මේ මොහොට්ටාලේ, උඩමාදුරේ මොහොට්ටාලේ, කොහුකුඹුරේ රටේරාලේ, කොහුකුඹුරේ වලව්වේ මොහොට්ටාලේ, බුටුවේ රටේරාලේ, බගිනිගහවෙල රටේරාළ, මහාබදුල්ලේ ගම්මානේ රටේරාලේ, බුළුපිටියේ මොහොට්ටාලේ හා පල්ලේ මල්හෙයායේ ගමැතිරාලේ යන නායකයන් වසර 200 කට පමණ ඉහතදී නිකුත් කරන ලද ගැසට් පත්‍රය මගින් රාජ්‍ය ද්‍රොහීන් ලෙස නම් කරනු ලැබ තිබිණි.

 

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.