දේශය අවදි කරන්නට මහින්ද ගෙන් ඔර්ලෝසු

mahindawatch

 

 

වේලාවට වැඩ  කිරීම හොඳ  පුරුද්දක් වන අතර ජනාධිපතිවරන සමයේදී  මේ පුරුද්ද ඡන්දදායකයින් අතරේ ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා   ඔර්ලෝසු තොගයක් ගෙන්වා ඇති බව වර්තාවේ.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.