ධර්මසිරි ගේ ඩොලර් ඉල්ලීම සහ ජනාධිපතිතුමා

thunweniyaamayaජනාධිපතිතුමාගේ සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරය වන්නේ ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායකයි. “තුන්වෙනි යාමය” ඔහුගේ වීශිෂ්ට චිත්‍ර පටියකි. ඔහු හද කම්පාකරවන ඉල්ලීමක් කරයි. මේ ඉල්ලීම ඔහුගේ බොස්ට ඇසේවා.

මෙන්න ඉල්ලීම

වම් ඉවුරේ සිනමාකර‍ැවො විදියට සිරිල් බී. පෙරේරා ඇතුඵ විචාරකයින් පතිවත්, වසන්තවත්, මාවත් නම් කළා. වසන්තත්, පතිත් දැන් නැහැ. වම් ඉවුරෙන් ඒ දෙන්න බැහැල ගියේ ආයෙ එන්න නෙමේ. මම විතරක් ඒකෙ හිටගෙන ඉදල දැන් ඇති වැඩකුත් නැහැ. මමත් බැහැල යන්න ඕනෑ.

බැහැල යන්න කලින් ඔබෙන් කාරැණික ඉල්ලීමක් කරන්න මම කැමැතියි.

ඔබට මතකද 1983 තිරගතවුනු මගේ “තුන්වෙනි යාමය” චිත‍්‍රපටය ? මේ චිත්‍රපටය තව මාසයක් යන කම් විතරයි මට බේරගන්න ඉඩක් තියෙන්නෙ. චිත්‍රපටය සහමුලින්ම විනාශයට පත් වෙලා. බේරගන්න හිතාගෙන මදුරාසියේ ප්‍රසාද් ලැබ් එකට යැව්ව ටෙස්ට් එකකට.
මේ සමග තියෙන්නෙ මගේ තුන්වෙනි යාමය බේරගන්න ප්‍රසාද් ලැබ් එක චිත්රපට සංස්ථාවට එවපු ලිපියෙ පිටපතක්.

චිත්‍රපටය හැදුවෙ මම තනියම. මේක බේරගෙන සිංහල සිනමා ඉතිහාසයෙ ‍රදවන්න මට ඩොලර් 16343 ක් කවුද දෙන්නෙ ? පුලුවන් පින්වතෙක් ඉන්නවනම් මට උදව්වක් කරන්න. චිත්‍රපටයක් හදන්න නෙවෙයි හදපු චිත්‍රපටය රැකගන්න. ඔබට මේ චිත්‍රපටයෙ අයිතිය ලියලා දෙන්නම්.

ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක
නිෂ්පාදක අධ්‍යක්ෂක – තුන්වෙනි යාමය

M/s. National Film Corporation Q U O T E # 303
Baudhaloka Mawatha
Colombo 00700
Sri Lanka. +94112584623.
Number DMDI2410 Date Jan 22, 2017
Dear Mr. Sitendra Senaratna.

We thank you for giving us an opportunity to work with you. Further to the visit of Mr. Sasika Ruwan and the based on the Reel # 6 of the film “THUNWENIYAMAYA” sample print received last week and the TEST done for Digtisation, Grading and Restoration, please find the quotation for 2K Picture Digitization & Restoration, along with the scope of work to be carried out. Below is the cost estimate with the break down for production, deliverables and media for output. Total package cost all inclusive USD 16343/-. S.No. Description Package Price 1 $14,248.00
Proposal for 2K Digitization & Restoration – Duration : up to 112 mins Level 4 Restoration with complete shot by shot Digital Grading Dust, Single Frame Scratches, Flicker, Color Breathing, Film Weaving, Film Tear, Splice Mark, Splice bump, Color Stains, Static Vertical Line Scratch. a. Preparation & Cleaning b. Ultrasonic Cleaning c. Picture Digitization – 2K d. Color Correction e. Picture Restoration f. Audio Digitization & Restoration. Initials Client Initials Page 1 of 3

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.