නත්තල් දිනයේ සිදුවූ අනතුරු වලින් 410 ක්‌ රෝහලේ

accident2දෙනෙක් මරණයට පත්වෙලා

නත්තල උදා වූ දෙසැම්බර් 24 මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට දෙසැම්බර් 25 දා උදේ 8.00 දක්‌වා වූ කාලය ඇතුලත විවිධ අනතුරු හේතුවෙන් කොළඹ ජාතික රෝහලට හා (කළුබෝවිල) දකුණු කොළඹ ක්ෂික්ෂණ රෝහලට තුවාල ලැබූ පුද්ගලයන් 410 දෙනෙක් පමණ ඇතුලත් කර ඇතිබව රෝහල් ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

කොළඹ ජාතික රෝහලට අනතුරට පත් පුද්ගලයන් 254ක් පමණ ඇතුළත් කර තිබෙන අතර ඉන් මාර්ග අනතුරුවලින් රෝගීන් 63 ක්‌, නිවෙස්‌වල අනතුරුවලින් රෝගීන් 39 ක්‌, වැටීම හේතුවෙන්රෝගීන් 63 ක්‌ හිංසන හේතුවෙන් රෝගීන් 14 ක්‌ පමණ වේ. රෝගීන් 95ක් පමණ දෙනා නේවාසික ප්‍රතිකාර ලබයි. මරණ 2ක් වාර්තා වන අතර ඉන් එක අයෙක් රතිඤ්ඤා වලින් සිදුවූ අනතුරක් හේතුවෙනුත් අනෙක් පුද්ගලයා රිය අනතුරක් හේතුවෙනුත් මරණයට පත්වී ඇත.

කළුබෝවිල රෝහලට අනතුරට පත් පුද්ගලයන් 156ක් පමණ ඇතුළත් කර තිබෙන අතර ඉන් මාර්ග අනතුරුවලින් රෝගීන් 16 ක්‌, පහරදීම්වලින් රෝගීන් 04 ක්‌, රතිඤ්ඤා අනතුරුවලින් 01 ක්‌, වැටීම හේතුවෙන්රෝගීන් 21 ක්‌ පමණ වේ. රෝගීන් 51ක් පමණ දෙනා නේවාසික ප්‍රතිකාර ලබයි.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.