නතාෂා නුවර පෙරහැරේ කැරලි ගසයි

nathashaනුවර පෙරහැර නැරඹීම සඳහා ජර්මනියේ සිට පැමිණි නතාෂා රික්බ්රෝන් යොවුන් වියේ පසුවෙන ජීව රසායන පර්යේෂිිකාවකි. දළදා වීඩිය දිගේ ඇවිද ගිය ඇයට පෙලට පුටු දෑමු තැනක් දැකගන්නට ලැබින.

කීයද?
ටෙන් තවුසන්ඩ් මැඩම්

ඇය ගණන් බැලුවාය.

යුරෝ විස්සකට වැඩි මුදලක් නොවේ.

තවත් දේශීය පවුලක් පැමිණියහ.

රුපියල් තුන්දහස ගණනේ ආසන පහක් වෙන් කෙරින.ඇගේ හමේ පාටට හත් දහසක් ඇය කෙරන බව ඇයට වැටහින.

මාසිකව යුරෝ හයදසක වැටුපක් ලබන නතාෂාට යුරෝ විස්සක් යනු මහ කජ්ජක් නොවේ. එහෙත් ඇය තීරණයක් ගත්තාය. ඉටි කොලයක් මිලදී ගෙන දහසක් ජනතාව අතර වාඩි ගත්තයාය.තවත් බොහෝ විදේශිකයයෝ ඇයට එක වුහ. මහනුවර පදික වේදිකාවක සිට ඇගේ අත්දැකීම lankanewsline වෙත විස්තර කළ ඇය පැවසුවේ ජනතාව අතර හිඳ පෙරහැර නැරඹීමට තුඩුදුන් ගනුදෙනුවට ඇය මුළු හදින්ම පෙම් කරන බවයි.

IMG_7755

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.