නව ව්‍යවස්ථාව සිංහල බෞද්ධ – විග්නේශ්වරන්

vigneshwaranනව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මෙහෙයුම් කමිටුවේ අතුරු කමිටු වාර්තාව ප්‍රතික්ෂේප කරන බව උතුරු මහ ඇමැති සී.වී.විග්නේශ්වරන් ගේ සභාපතිත්වයෙන් යුත් දෙමළ ජනතා සභාව මාධ්‍ය නිවේදනයක් මගින් පෙන්වා දී ඇත.

නව ව්‍යවස්ථාව සිංහල බෞද්ධ මතයට වැඩි නැඹුරුවක් සහිතව සකස් කොට ඇති බවටත් මෙම ව්‍යවස්ථාව සකස් කිරීමට පෙර දෙමළ ජනතාවගේ ගැටලුවට ලබා දෙන විසඳුම රජය පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළ යුතු බවත් අනතුරුව එය ව්‍යවස්තාවට ඇතුළත් කළ යුතු බවත් එහි සඳහන් වේ.

එමෙන්ම එළිදැක්වූ අතුරු වාර්තාව මගින් සියල්ලන් ශ්‍රී ලාංකිකයින් ලෙස දක්වා ඇති නමුත් දෙමළ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීමට ලක් කර නොමැති බව ඔහු එහි පෙන්වා දෙයි.

නව ව්‍යවස්ථාව සකස් කිරීමේදී ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවගේ මැදිහත් වීමක්ද අපේක්ෂා කරන බවට දෙමළ ජනතා සභාවේ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන්ව ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.