නාමල් පියාඹන්න රිසි සේ

Namal Rajapaksaනාමල් රාජපක්ෂ මහතාට පනවා තිබූ විදේශ ගමන් තහනම තාවකාලිකව ඉවත් කර ඇත. ක්‍රිෂ් ගනුදෙනුවට අදාළ විමර්ශන වලදී පනවා තිබූ විදේශ ගමන් තහනම තාවකාලිකව ඉවත් කරමින් කොළඹ කොටුව මහේත්‍රාත් අධිකරණයේදී අද කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් ලංකා ජයරත්න ලංකා ජයරත්න මෙනවිය විසින් මෙම අවසර ලබාදීම සිදු කර ඇත.

පෙබ 24 සිට මැයි 18 දක්වා පැවැත්වෙන පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය පාර්ලිමේන්තු තරුණ සමුළුවටත් නේපාලයේ සහ රුසියාවේ පැවැත්වෙන තරුණ සමුළු සඳහා සහභාගීවීමට අදාළව මෙම විදේශ ගමන් තහනම ඉවත් තරන ලදී.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.