නාමල් බබා කුඩු ගැන දන්නේ නැත- හිරුණිකා

 

hirunikaa

 

නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා තමන්ගේ නිවසට යන එන බව හිරුණිකා කියා සිටී-මේ නිවසට පැමිණි අවස්ථාවකදී  සිදුවූ දේ

 

[vsw id=”/XnJZapLLpRI” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.