නැගෙනහිර විරෝධය

DSCN0954

 

 

යුද ගැටුම් කාලයේ අතුරුදන්වූවන් ගැන සෙවීමේ ජනාධිපති කොමිසම අද ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ අතුරුදන් වූ අයගේ නෑයන්ගේ සාක්ෂි විමසීමට මුතූර් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණියේය. අතුරුදන්වූ බව කියන 250ක නෑයන්ගේ සාක්කි විමසීමට කොමිසම සැළසුම් කැර තිබිණි. ඒ අතර ජනපති කොමිසමට එරෙහි තවත් සංවිධානයක පිරිසක් මූතූර් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවක් දැක්වූහ. ඔවුන් කියා සිටියේ දේශීය නියෝජිතයන්ගේ කොමිසමකින් තමන්ට සාධාරණය ඉටු නොවන බවයි. ඒ සඳහා විදේශ නියෝජිතයන් අවශ්‍ය බව උතුරු නැගෙනහිර අතුරුදන්වූ අයගේ දෙමාපියන්ගේ සංවිධානය කියා සිටියේය.

 

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.