සුනිල් දිය දහරකි අපේ පැතුම -lankanewsline.com

පටු අදහස් නම් පවුරෙන්ලෝකය

 කැබලිවලට නොබෙදී

ඥානය  නිවහල්වී

බියෙන් තොරව හිස කෙලින් තබාගෙන

සිටිනට හැකි කොහිදෝ

එහෙව් නිදහසේ

ස්වර්ගරාජයට

මාගේ දේශය අවදි කරනු මැනපියාණනේ...රවීන්ද්‍රනාත්තාගෝර්

 

logo-green

 

 

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.