නිමල් සිරිපාලට ජනාධිපතිකම අහිමි වූ හැටි රාජිත හෙළිදරව් කරයි

රාජිත සේනාරත්න ඇමතිවරයා පවසන පරිදි හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂට එරෙහිව මුළින්ම එළියට බැසීමට සුදානම් වී ඇත්තේ වර්තමාන විපක්ෂ නායක නිමල් සිරිපාලද සිල්වාය.එහෙත් වීරයා පලායාම නිසා සියල්ල වෙනස් විය.
nimal 1_CI

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.