නිමල් සිරිපාලට ජනාධිපතිකම අහිමි වූ හැටි රාජිත හෙළිදරව් කරයි

රාජිත සේනාරත්න ඇමතිවරයා පවසන පරිදි හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂට එරෙහිව මුළින්ම එළියට බැසීමට සුදානම් වී ඇත්තේ වර්තමාන විපක්ෂ නායක නිමල් සිරිපාලද සිල්වාය.එහෙත් වීරයා පලායාම නිසා සියල්ල වෙනස් විය.
nimal 1_CI

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.