නිමල් සිරිපාල, සුසිල්ගේ දිය රෙද්දෙන් බෙල්ල කපයි

Untitled-1මහින්ද අමරවීර මහතා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහලේකම් ධුරය වැඩ බාර ගැනීමේ උත්සවයට සහභාගී වූ නිමල් සිරිපාල මහතා හිටපු මහා ලේකම් තුමා තම ඉදිරියේ තබාගෙන පැවසුවේ අපුරු කතාවක්.

පසුගිය සමයේදී ඒ.ජ.නි.ස. මහා ලේකම් තනතුරට තමාගේ නම යෝජනා වූ බවත් කිසිවෙකුත් එයට විරුද්ධ නොවූ නමුත් එම සති අන්ත්ය්යේ පුවත්පත් වලට පැමිණෙන විට මහලේකම් ධුරය සුසිල් ප්‍රමජයන්ත මහතාට හිමිව තිබු බවත් එතුමා ප්‍රකශ කලේ මේ සුසිල් ප්‍රේම ජයන්ත මහතා තමාව කැපුවා කියා කියනවා නොවේයැයි සිනාමුසු මුහුණෙන් පවසමින්.

තනතුරු ලැබීමට හැකියාව පමණක් ප්‍රමාණවත් නොවන බවත් ඒ සඳහා වාසනාවද තිබිය යුතු බවත් ප්‍රකාශ කළ අමාත්‍යවරයා වාසනාව ඇති අයට වාසනාව නැති බවත් වාසනාව ඇති අයට හැකියාව නැති බවත් ප්‍රකාශ කළා.

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.