නියෝජ්‍ය ඇමති නන්දිමිත්‍ර පවුලේ තාත්තා එහේ පුතා මෙහේ

උසස් අධ්‍යාපන නියෝජ්‍ය ඇමති නන්දිමිත්‍ර ඒකනායක පොදු අපේක්ෂක මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට සහාය දැක්වීමට තීරණය  කොට ඇත.

නියෝජ්‍ය ඇමැති නන්දිමිත්‍ර ඒකනායක මහතාගේ පුත්‍රයා වන මධ්‍යම පළාත් සභා මන්ත්‍රී චින්තන ඒකනායක මහතා  කියා සිටින්නේ තාත්තා ගත මග තමන් නොගන්නා බවයි.

‘ජනාධිපතිවරණයේ දී පොදු අපේක්ෂක මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට සහාය දැක්වීමට තාත්තා ගත් තීරණය මා අනුමත කරන්නේ නෑ. මම විපක්ෂයට එකතු වෙන්නෙත් නෑ.‘ යි

චින්තන ඒකනායක මහතා කියා සිටී.

IMG_20150101_1429013

ගම්පහ උප නගරාධිපති අජිත් බස්නායක මහතා ද  මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට සහාය දැක්වීමට තීරණය කොට ඇත.

 

[vsw id=”/RqbVvo7FtcE” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

කනායක,   ය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.