නිසිකලට පාරවල් හදන්න ගියොත් අනිකුත් අමාත්‍යවලට තට්ටු වේවි!

highwayමේ වසර අග වන විට මහා මාර්ග ව්‍යපෘතියේ වැඩ අවසන් කිරීම සඳහා තව රුපියල් බිලියන 100 ක් වෙන් කරන ලෙස මහාමාර්ග අමාත්‍යංශය විසින් මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් කර තිබූ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ. මේ සම්බන්ධයෙන් මහා භාණ්ඩාගාරයේ ජේෂ්ඨ නිලධාරියෙකු පවසා තිබුනේ මෙම ඉල්ලීමට එකග වූවානම් අනෙකුත් අමාත්‍යංශවල මුදල් කප්පාදු කිරීමට මහා භාණ්ඩාගාරයට බල කරනු ඇති බවයි.

මහාභාණ්ඩාරගාරයේ එම ජේෂ්ඨ නිලධාරියා පවස සිටියේ ‘මාර්ග ව්‍යාපෘතියට මුදල් ලබාදෙන්න මුදල් හොයාගන්න 15% ක මුදලක් සමහර අමාත්‍යංශවලින් කප්පාදු වෙනවා. මේක අමාරු වැඩක්. අනිකුත් අමාත්‍යංශවලට කරන අසාධාරණයක්’ යනුවෙනි.

‘මාර්ග ව්‍යාපෘති කීපයක් මේ වසර අග වන විට දී නිමා කිරීමට නියමිත නිසා මෙසේ අමතර මුදල් ඉල්ලා තියෙනවා. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මේ දක්වා සැලසුම් කළ කාලයටම ව්‍යාපෘති නිමා කරලා තියෙනවා. නමුත් අමතර මුදලක් ලබා දුන්නේ නැත්නම් සමහර ව්‍යාපෘති ප්‍රමාද වෙයි. ප්‍රමාදයට කෝනත්‍රාතුකරුවන්ට ගෙවන්න ආණ්ඩුවට බලවෙනව. ‘ යනුවෙන් මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති නිහාල් සූරියආරච්චි මහතා පවසයි.

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ග්‍රාමීය හා නාගරික මාර්ග ව්‍යාපෘති වැඩි දියුණු කරන්න උපදෙස් ලබා දීම හේතුවෙන්ස මෙසේ අමතර මුදලක් අවශ්‍ය බව මහාමාර්ග අමාත්‍ය කබීර් හෂීම් මහතාගේ මාධ්‍ය ලේකම් මාධ්‍ය වෙත හෙලිකලේය.

මේ අතර චීන රජය විසින් ඩොලර් බිලියන එකක ව්‍යාපෘතියක් කඩවත මිරීගම අධිවේගී මාර්ගය අවසන් කිරීම සඳහා වෙන් කර ඇත.

සන්ඩේ ටයිම්ස් ඇසුරිණි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.