නීතිඥ සංගමය මුණිවතින්…………..

lowyerමේ දිනවල lanka e news වෙබ් අඩවියේ ප්‍රහාර වලට මෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවෙදීත් විවේචනයටලක් වූ හේමන්ත වර්ණකුලසුරිය නීතිවේදියා පවසන්නේ විදේශවල සිට නොයෙක්‌ වෙබ් අඩවි හරහා අපේ රටේ අධිකරණයට හා විනිසුරුවන්ට සිදුකරන මේ බලපෑම නතර කිරීමට වහාම පියවර ගත යුතු බවයි.

විදේශවල සැඟවී සිට අධිකරණයටත් විනිසුරුවන්ටත් අපහාස කරන මේ පුද්ගලයින්ට එරෙහිව මේ වන විට මම නඩු 14 ක් තමන්‌ ඉදිරිපත් කර ඇති බව ඔහු කියා සිටින අතරේ lanka e news වෙබ් අඩ්වියේ කතුවර සඳරුවන් සේනාධීර කියා සිටින්නේ තමන් අත් අඩංගුවට ගනීමට නිකුත් කළ ඉන්ටර්පෝල් වරෙන්තුව බලගැන්වීමේ හැකියාවක් ලංකා ආණ්ඩුවට නැති බවයි.

විනිශ්චයකරුවන්ට ඔවුන්ට එරෙහිව නැගෙන අභූත චෝදනා හා අශ්ලීල දෝෂාරෝපණ විඳදරාගෙන නිහඬවීමට සිදු වී ඇති අතර මේ දිනවල lanka e news වෙබ් අඩවියේ ප්‍රහාර වලට මෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවෙදීත් විවේචනයටලක් වූ හේමන්ත වර්ණකුලසුරිය නීතිවේදියා පවසන්නේ විදේශවල සිට නොයෙක්‌ වෙබ් අඩවි හරහා අපේ රටේ අධිකරණයට හා විනිසුරුවන්ට සිදුකරන මේ බලපෑම නතර කිරීමට වහාම පියවර ගත යුතු බවයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.