“නීති විරෝධී”

illegalපළාත් පාලන මැතිවරණ සමය තුළදී ප්‍රචාරක පෝස්ටර් සම්බන්ධයෙන් විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් දියත් කරන බව කියන මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය, එම පෝස්ටර් ඉරා දමනු වෙනුවට “නීති විරෝධී” බව හැඟවෙන දැන්වීම් ඇලවීමට පියවර ගන්නා බව පවසයි.

ඒ අනුව අදාළ පෝස්ටර් මත “නීති විරෝධී” යැයි දැක්වෙන තීරුවක් ඇලවෙනු ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.