නේපාලයේ බිහිසුණු මොහොත

නේපාලයේ බිහිසුණු භුමි කම්පාවෙන් දිවි බෙර ගත් සිසුවියක් තමන්ගේ අත්දැකීම් කටුනායක ගුවන් තොටුපලේදී හෙළිදරව් කළ මොහොත

cry-saga

[vsw id=”/ObUzU5bfOIM” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.