පක්ෂ සාමාජිකත්වය අත් හිටුවීම සාධාරණ නැහැ – ජී.එල්. පීරිස්

G. L. Peirisශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සාමාජිකත්වය අත්හිටුවීම සාධාරණ නොවන බව හිටපු විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ජී.එල්. පීරිස් කියා සිටී.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නමින් නව පක්ෂයක් පසුගියදා බිහි වූ අතර එහි සභාපති වශයෙන් ජී.එල්. පීරිස් පත් වූ අතර පසුව ජී.එල්. පීරිස්ගේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සාමාජිකත්වය අහෝසි වී ඇත.

නිදහස් පක්ෂ මහ ලේකම් අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක සඳහන් කළේ පක්ෂ ව්‍යවස්ථාවට අනුව සාමාජිකයෙකු වෙනත් පක්ෂයක සාමාජිකත්වය ලබාගන්නේ නම් ඔහුගේ සාමාජිකත්වය නිතැතින්ම අහෝසි වන බවයි.

මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් කියා සිටින්නේ ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පොදු අපෙක්ෂක ලෙස ඉදිරිපත් වූ විට ඔහුගේ ද පක්ෂ සාමාජිකත්වය අත්හිටවූ බවයි. එහෙත් නැවතත් මෛත්‍රීපාල ජනපතිවරයාට පක්ෂ සාමාජිකත්වය ලැබුණ බවත් එහෙයින් තමන්ටද නැවතත් පක්ෂ සාමාජිකත්වය ලබා ගත හැකි බවයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.